TRIGAL, d.o.o, upravljanje naložb in svetovalne storitve, d.o.o. or

TRIGAL, investment management and advisory services, Ltd., Ljubljana